kontrola wiarygodności pracowników

Kontrola wiarygodności pracowników – problem nieuczciwości

Nieuczciwi pracownicy podobnie jak nieuczciwi kontrahenci to problem, jaki dotyka wielu przedsiębiorstw. Począwszy od drobnych kradzieży, przywłaszczeń (paliwa, towarów lub sprzętów) poprzez nadużywanie zwolnień lekarskich, nieprzestrzeganie zakazu konkurencji aż po poważne malwersacje finansowe. Ważne, aby zabezpieczyć się przed tym problemem, pomóc w tym może kontrola wiarygodności pracowników.

Kontrola wiarygodności pracowników – weryfikacja uczciwości

W zależności od zlecenia dokonujemy kontroli wiarygodności pracowników pozostających z naszym Klientem w stosunku pracy jaki i tych, którzy tę współpracę zakończyli. Sprawdzeniu poddajemy wówczas przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, przestrzeganie klauzuli poufności, ustalenie źródeł polepszenia sytuacji majątkowej, wykorzystanie kontaktów służbowych do uzyskiwania osobistych korzyści finansowych.

Kontrola wiarygodności pracowników – inwigilacja

Do inwigilowania podwładnych pracodawca może wykorzystać kamery wideo, alkomaty, oprogramowanie śledzące pracę w internecie oraz użytkowanie poczty elektronicznej przez pracownika. Pamiętać jednak należy, iż kontrola pracowników nie może naruszać ich dóbr osobistych. Aby nie przekroczyć tej delikatnej granicy między legalnym i nielegalnym monitoringiem warto zadanie to powierzyć profesjonalistom.

Przeprowadzane przez nas działania detektywistyczne obejmują także weryfikację przeszłości pracowników czyli zgodności z prawdą CV i autentyczności przedstawionych dokumentów.