kontrola zwolnień lekarskich

Kontrola zwolnień lekarskich – fałszywe zwolnienia

Nieuczciwe wykorzystanie przez pracowników zwolnienia lekarskiego, tzw. L4, to bardzo częsty proceder. Nie zawsze zwolnienie lekarskie od pracy wystawiane jest na podstawie złego stanu zdrowia pracownika. Ważne jest, aby pracodawca miał narzędzie, które pozwoli mu na sprawdzenie uczciwości pracownika. Kontrola zwolnień L4 jest istotnym aspektem umowy między pracodawcą a pracownikiem.

Kontrola zwolnień lekarskich – jak walczyć z problemem?

Kontrola zwolnień lekarskich pokazuje, że wielu pracowników wykorzystuje L4 do innych celów niż leczenie czy rehabilitacja. Życie zna przypadki, że takie dodatkowe „wolne” pracownik wykorzystuje na wyjazd na wakacje czy remont mieszkania. Pracodawca ma jednak narzędzia, dzięki którym może ustrzec się przed podobnymi działaniami pracownika i sprawdzić, czy pracownik wykorzystuje czas przeznaczony na leczenie się zgodnie z jego przeznaczeniem – może on bowiem przeprowadzić kontrolę zwolnień lekarskich. Ponadto, kontroli może on poddać samo zwolnienie lekarskie od pracy. Ważne jest, aby kontrola L4 była prowadzona uczciwie.

Kontrola zwolnień lekarskich – czynności sprawdzające

Na życzenie Klienta nasi detektywi przeprowadzą odpowiednie czynności sprawdzające i obserwacyjne osoby będącej na zwolnieniu lekarskim oraz dostarczą wiarygodnego materiału dowodowego. Dzięki temu kontrola zwolnień będzie miała sens i da pracodawcy pełny obraz – jak rzeczywiście jego pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie.