Nieuczciwa konkurencja

Sprawdzimy nieuczciwą konkurencję

Dzięki pracy naszej agencji detektywistycznej nasi Klienci mogą sprawdzić działanie swojej nieuczciwej konkurencji. Nasi specjaliści potrafią wychwycić, czy konkretnemu Klientowi nie zagraża konkurencja. Wiem, że sprawy te są trudne do udowodnienia przed sądem, dlatego nasza agencja dostarcza swoim Klientom odpowiednich dowodów, z którymi Klienci mogą stawić się przed wymiarem sprawiedliwości.

Nieuczciwa konkurencja – pojęcie

Ustawa definiuje pojęcie „nieuczciwej konkurencji” – przez którą należy rozumieć działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Z nieuczciwą konkurencją spotykamy się w wielu dziedzinach funkcjonowania firm czy instytucji.

Nieuczciwa konkurencja – rozpoznanie i pomoc detektywistyczna

Nieuczciwa konkurencja biuro detektywistyczneRozpoznanie, iż nasza firma padła ofiarą nieuczciwej konkurencji i co za tym idzie wykazanie tego stanu przed sądem często nie jest proste i wymaga przedstawienia konkretnych dowodów. W przypadku udowodnienia, że na naszą firmę działa nieuczciwa konkurencja musimy zaangażować specjalistów, którzy dostarczą nam niezbite dowody. Tylko w takim przypadku mamy szansę na dobre rozpatrzenie sprawy przed wymiarem sprawiedliwości.

Nieuczciwa konkurencja – jak sobie radzić

Konkurencja taka bardzo często jest dla nas niezauważalna i najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś źle oddziałowywuje na naszą firmę. Nasi detektywi pomogą Klientom w zgromadzeniu odpowiednich dowodów. W przypadkach nieuczciwej konkurencji pracownicy prowadzą działania z zastosowaniem odpowiednich technik operacyjnych takich jak: zakup kontrolowany, rejestracja materiałów audio-video na terenie przedsiębiorstwa podejrzewanego o nieuczciwą konkurencję.