Wywiad gospodarczy

Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy to pozyskiwanie informacji mających znaczenie biznesowe na temat sytuacji przedsiębiorstw potencjalnych kontrahentów. Polega na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących ich statusu prawnego, powiązań, zatrudnienia, sytuacji handlowej i ekonomicznej.

Dlaczego warto przeprowadzić wywiad gospodarczy?

Rozwijając współpracę z partnerem biznesowym warto wiedzieć o nim jak najwięcej. Im większe ryzyko finansowe lub wizerunkowe, tym bardziej przydatne są wszelkie informacje, na których można oprzeć swoje decyzje, dlatego warto zrobić wywiad gospodarczy. To racjonalna i stosowana w świecie biznesu praktyka uznawana za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające podjąć odpowiednie i odpowiedzialne decyzje.

W naszej pracy łączymy działania detektywistyczne z działaniami ekspertów z danej branży co sprawia, że przeprowadzona przez nas analiza i ocena ryzyka związanego z podjęciem współpracy z nowym podmiotem jest pełna, faktyczna i miarodajna. Dzięki temu wywiad tego typu jest dobrym rozwiązaniem dla firm.

Wywiad gospodarczy – specjaliści działania

Co szczególnie ważne firma Europe Detective jako podmiot o europejskim zasięgu działania pomaga swoim klientom w sprawdzeniu i uwiarygodnieniu firm działających na terenie całej Europy.

Zebranie niezbędnych informacji o partnerach biznesowych z zagranicy, jest szczególnie ważne ponieważ lokalne uwarunkowania prawne w jego kraju i regulacje międzynarodowe mogą zniekształcić rzeczywisty obraz sytuacji. Dodatkowo umowy międzynarodowe utrudniają egzekwowanie zobowiązań ze względu na konieczność prowadzenia działań prawnych na terenie innego kraju. Warto polecić nam właśnie przeprowadzenie wywiadu gospodarczego.