Wywiad windykacyjny

Wywiad windykacyjny – cel

Wywiad windykacyjny ma wiele wspólnego z wywiadem gospodarczym inny jest jednak co do zasady cel przeprowadzania tego wywiadu. Wywiad tego typu dostarcza informacji niezbędnych w przygotowaniu skutecznej strategii windykacyjnej i odzyskaniu zaległych należności.

Wywiad windykacyjny – ustalenie majątkowe

W ramach wywiadu windykacyjnego dokonujemy ustaleń majątkowych (faktycznego stanu posiadania dłużnika), źródeł utrzymania (formalnych i nieformalnych). Identyfikujemy banki obsługujące dłużnika i posiadane przez niego rachunki bankowe. Wywiad taki pozwala na dokładne określenie zadłużenia.

Wywiad windykacyjny – perspektywa detektywistyczna

Detektywistyczny wywiad u windykatora ukierunkowany jest w dużej mierze na sprawdzenie, czy dłużnik nie wyzbył się posiadanego majątku, aby uniknąć windykacji, czy ktoś z jego najbliższych nagle niespodziewanie się nie wzbogacił. Dokonywanie przysporzeń na rzecz osób najbliższych jest bardzo powszechną praktyką stosowana przez dłużników.