Wywiad windykacyjny

Windykacja

Nasza agencja detektywistyczna przeprowadza również wywiad windykacyjny. Jest on zlecany przez naszych Klientów, którzy potrzebują informacji w celu odzyskaniu zaległych należności. Nasi detektywi podejmują zadania, które służą zdobywaniu szczegółowych danych dotyczących dłużnika. Dostarczamy naszym Klientom ustalenia majątkowe oraz źródła utrzymania dłużnika. Dzięki temu nasi Klienci mają ogół wiadomości na temat osoby i jej zaległych należności.

Wywiad windykacyjny – cel detektywa

Wywiad windykacyjny ma wiele wspólnego z wywiadem gospodarczym inny jest jednak co do zasady cel przeprowadzania tego wywiadu. Wywiad tego typu dostarcza informacji niezbędnych w przygotowaniu skutecznej strategii windykacyjnej i odzyskaniu zaległych należności.

Wywiad windykacyjny – ustalenie majątkowe

W ramach wywiadu windykacyjnego dokonujemy ustaleń majątkowych (faktycznego stanu posiadania dłużnika), źródeł utrzymania (formalnych i nieformalnych). Identyfikujemy banki obsługujące dłużnika i posiadane przez niego rachunki bankowe. Wywiad taki pozwala na dokładne określenie zadłużenia.

Wywiad windykacyjny – perspektywa detektywistyczna

Wywiad windykacyjny agencja detektywistycznaDetektywistyczny wywiad u windykatora ukierunkowany jest w dużej mierze na sprawdzenie, czy dłużnik nie wyzbył się posiadanego majątku, aby uniknąć windykacji, czy ktoś z jego najbliższych nagle niespodziewanie się nie wzbogacił. Dokonywanie przysporzeń na rzecz osób najbliższych jest bardzo powszechną praktyką stosowana przez dłużników.