Bezpieczeństwo dziecka

Bezpieczeństwo dziecka – rodzicielskie wyzywanie

Bezpieczeństwo dziecka to podstawowe zadanie, przed którymi stają przede wszystkim rodzice. W przypadku młodszych dzieci wszelkie działania służą eliminowaniu zagrożeń i niebezpieczeństw. Rozwój dziecka i jego samodzielność stawia przed rodzicami wciąż nowe wymagania i konieczność wyposażania go w umiejętność przewidywania niebezpieczeństw i zagrożeń, unikania ich, a jeśli zaistnieją – w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją.

Bezpieczeństwo dziecka – zagrożenia

Brak doświadczenia życiowego, nieumiejętność radzenia sobie z problemami oraz niewykształcone zachowania w trudnych, niecodziennych sytuacjach powodują, że dzieci pozostają bardzo często w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, i są bezradne wobec rodzących się problemów. Bezpieczeństwo dziecka jest w takich sytuacjach zagrożone i należy zwracać uwagę na jego zachowanie.

Bezpieczeństwo dziecka – co robić w trudnych przypadkach?

Co robić gdy dziecko zaginie lub ucieknie z domu, wpadnie w złe towarzystwo? Co dzieje się w sieci, w klubach, na imprezach? Tabletki gwałtu, czy dopalacze to tylko wierzchołek góry lodowej. Bezpieczeństwo twojego dziecka jest bardzo niepewne w dzisiejszych czasach, dlatego należy robić wszystko, by zminimalizować zagrożenie.

W przypadku dzieci powiedzenie „lepiej zapobiegać, niż leczyć” służyć powinno jako motto przewodnie.