poszukiwanie/obserwacja osób

Obserwacja osób i miejsc

Obserwacja jest jedna z podstawowych metod działania, które wykorzystują detektywi w swej codziennej pracy. Obserwacja osób ma na celu pozyskanie istotnych informacji na temat danej osoby lub miejsca, poznanie zachowania, rozkładu dnia, miejsca pracy, osób, z którymi spotyka się figurant. Pozyskane informacje, poparte materiałami w postaci zdjęć, nagrań audio-video mogą być wykorzystane jako dowody w sądzie w sprawach cywilnych (np. potwierdzenie lub wykluczenie zdrady małżeńskiej) lub karnych.

Poszukiwanie osób

Zaginięcie bliskiej osoby to niewątpliwie jedna z najgorszych życiowych sytuacji jakie mogą się zdarzyć każdemu z nas. Wobec jej zaistnienia ważne jest, aby jak najszybciej poznać przyczynę oraz możliwe skutki zaginięcia. Doświadczenie uczy, iż podjęcie w porę akcji poszukiwawczych często ratuje życie zaginionym. Ważna w tym przypadku będzie również obserwacja osób.

Obserwacja osób – działalność detektywistyczna

Poszukujemy nie tylko osób zaginionych, lecz również ukrywających się. Przyczyny ukrywania się mogą być rozmaite. Popełnione przestępstwa mniejszej lub większej wagi, lęki różnego rodzaju i pochodzenia, uzależnienia, długi, choroby psychiczne, sekty, etc. powodują chęć ucieczki przed wierzycielami, rodziną, znajomymi, wymiarem sprawiedliwości, często przed „całym światem”. Pomagamy ustalić, gdzie aktualnie przebywają, czym się zajmują, z kim utrzymują kontakty ukrywające się osoby. Skuteczna obserwacja może uratować życie bliskiej osobie.