Ustalenia majątkowe

Ustalenia majątkowe – czego dotyczą?

Ustalenia majątkowe najczęściej dotyczą spraw związanych z egzekwowaniem należności już istniejących od dłużnika. Działania ustalające przydatne są także w przypadku spraw rozwodowych, podziału majątku oraz sporów alimentacyjnych, czyli jako forma zabezpieczenia roszczeń na przyszłość.

Ustalenia majątkowe – dłużnik

Dłużnik, czy też potencjalny zobowiązany, ma wiele możliwości wykorzystywania luk prawnych, by ukryć swój majątek, a nawet sam fakt zarabiania. W takiej sytuacji warto przeprowadzić ustalenia majątkowe. Dłużnik może tłumaczyć się brakiem dostatecznych środków na spłacenie zadłużenia, co najczęściej potwierdza dostarczając niewiarygodne, wręcz fałszywe informacje na temat posiadanego majątku lub by ukryć dochody pracuje „na czarno”.

Ustalenia majątkowe – praca detektywistyczna

W ramach naszych działań w zakresie ustaleń majątkowych weryfikujemy stan majątkowy dłużnika, zbieramy informacje na temat bieżących zobowiązań oraz źródła jego dochodów.

Dostarczamy w pełni wiarygodne informacje na temat posiadanych nieruchomości i ruchomości, wierzytelności, stanu konta bankowego oraz partnerów handlowych.

Zgromadzone materiały, mogą posłużyć jako kluczowe dowody w sprawie przed sądem lub innym organem państwowym. Ustalenia tego typu mogą także pomóc w wielu prywatnych problemach.