BETROUWBAARHEID VAN WERKNEMERS SCREENEN

Oneerlijke werknemers net als oneerlijke zakenpartners vormen een probleem voor vele ondernemingen.

Uitgaande van kleine diefstallen, verduisteringen van bedrijfseigendom zoals brandstof, goederen of uitrusting, fraudeleus ziekteverlof, niet-naleving van het verbod op concurrentie tot een ernstige financiële fraude.

In opdracht van de klanten van ons recherchebureau kunnen wij de integriteit verifiëren van werknemers die bij de klant in dienstverband zijn, en van degenen die deze samenwerking hebben beëindigd. Daarbij kunnen wij de naleving nakijken van het concurrentiebeding na beëindiging van het dienstverband, van de geheimhouding, van inkomstenbronnen bij eventuele verbetering van de financiële situatie, en van het feit dat het subject al dan niet gebruik maakt van zakelijke contacten om persoonlijke financiële voordelen te verkrijgen.

De werkgever mag zijn ondergeschikten monitoren aan de hand van videocamera’s, alcoholtesters, software voor het volgen van internetactiviteiten en verzonden e-mails. Hierbij moet rekening gehouden worden met de persoonlijke rechten van de ondergeschikte persoon. Om de grens tussen het legale en het illegale niet te overschrijden is het verstandig deze taak aan professionals toe te vertrouwen.

De handelingen die het recherchebureau op dit gebied verricht omvatten ook een antecedentenonderzoek, namelijk verificatie van het verleden van werknemers, of het CV al dan niet overeenstemt met het verleden van de gescreende werknemer, en of aangeboden documenten al dan niet authentiek zijn.