INCASSO VERHAALSONDERZOEK

Een incasso verhaalonderzoek heeft veel weg van een zakelijk onderzoek. Het doel van dit onderzoek is alleen maar anders.

Het incasso verhaalonderzoek biedt informatie die nodig is om een effectieve incassostrategie voor te bereiden en de openstaande schulden terug te vorderen.

In het kader van een incasso verhaalonderzoek maken we een overzicht van eigendommen op (de feitelijke staat van het bezit van de schuldenaar), en van formele en informele bronnen van inkomsten. We gaan na waar de schuldenaar bankiert.

Het incasso verhaalsonderzoek dat recherches verrichten is vooral bedoeld om na te gaan of de debiteur zijn eigendommen niet heeft vervreemd om het incasso te voorkomen, en na te trekken of iemand van zijn familie onverwachts niet rijk is geworden. Eigendommen ten gunste van naasten vervreemden is een veel voorkomende praktijk bij de schuldenaars.