ONEERLIJKE CONCURRENTIE

De wet definieert het begrip van “oneerlijke concurrentie” die moet worden begrepen als een actie die in strijd is met de wet of sociale normen, als het bedreigt aan of schendt de belangen van een andere ondernemer of van een klant.

Identificeren en vervolgens voor de rechter aantonen dat ons bedrijf het slachtoffer is geworden van een daad van oneerlijke concurrentie vormt vaak een lastige klus. Er is een concreet bewijs voor vereist.

Wij helpen onze klanten bij het verkrijgen ervan.

Hiertoe verrichten onze detectives handelingen met behulp van passende operationele technieken, zoals een gecontroleerde aankoop, audio en video opnamen op het bedrijfsterrein van de onderneming die wordt verdacht van oneerlijke concurrentie.