OBSERVATIE / ZOEKEN NAAR PERSONEN

Observatie van personen en locaties
Observatie is een van de meest voorkomende handelsmethoden waarvan de rechercheurs gebruik maken in hun dagelijkse werk. De observatie is gericht op het verkrijgen van relevante informatie over een bepaalde persoon of locatie, het leren kennen van het gedrag, de dagindeling, de werkplek, en over de personen wie het subject ontmoet. Het verzamelde gegevens, ondersteund met het materiaal in de vorm van foto’s, audio-video-opnamen, kunnen als bewijs worden gebruikt bij de rechtbank in de burgerlijke (bijv. ter bevestiging of uitsluiting van overspel in het huwelijk) dan wel strafrechtelijke zaken.

Naar personen zoeken
Vermissing van een geliefde is ongetwijfeld een van de ergste levenssituaties die kan overkomen. Als het een keer gebeurt, is het belangrijk om zo snel mogelijk de oorzaak en mogelijke gevolgen van vermissing te weten te komen. De ervaring leert dat een tijdig onderzoek het leven van de vermiste personen kan reden.
We zoeken niet alleen naar vermiste personen, maar ook naar diegenen die zich verbergen. De redenen om zich te verbergen te houden zijn gevarieerd. Kleinere of zwaardere overtredingen, angst, verslaving, schulden, psychische aandoeningen, een sekte, enz.; deze zaken kunnen een aanleiding te zijn voor het verlangen om te ontsnappen aan schuldeisers, familie, vrienden, justitie, en vaak voor de “hele wereld”. We helpen bepalen waar de personen die zich verbergen, momenteel verblijven, waar ze mee bezig zijn, en met wie ze in contact blijven.