VERHAALSONDERZOEK

Een verhaalsonderzoek is een onderzoek met als doel na te gaan of een debiteur zijn/haar betalingsverplichting kan betalen. Dit soort feitenonderzoek is nuttig bij echtscheidingszaken, verdeling van eigendommen en alimentatiezaken als een vorm van het veiligstellen van de komende vorderingen.

Een (nieuwe) debiteur kan van verschillende mazen in de wet gebruik maken om zijn/haar eigendommen, zelfs een vast inkomen, te verbergen. Om de vorderingen niet te hoeven betalen kunnen debiteuren aanvoeren dat ze over onvoldoende financiële middelen beschikken om aan een betalingsverplichting te voldoen. Meestal proberen zij deze situatie te onderbouwen met onbetrouwbare of vervalste gegevens over hun eigendommen. Het inkomsten kunnen zij zien verbergen door zwart te gaan werken.

In het kader van ons feitenonderzoek gaan wij de financiële situatie van uw debiteurs na, wij verzamelen informatie over hun lopende schulden en wij trachten hun inkomstenbron te achterhalen.

Als resultaat van onze werkzaamheden krijgt u een volledig en betrouwbaar overzicht van onroerende en roerende goederen, vorderingen, rekeningsaldo en zakelijke partners van het subject.

Het verzamelde materiaal kan worden gebruikt als een belangrijk bewijs in een zaak voor de rechter of een ander overheidsorgaan.